Polityka prywatności oraz informacja o ochronie danych osobowych

Administratorem danych osobowych, zgodnie z definicją zawartą w ogólnym rozporządzeniu UE o ochronie danych osobowych (GDPR) oraz w odpowiednim kodeksie postępowania, który reguluje ochronę danych osobowych to:

Gibon d.o.o. (strona internetowa Elegrina.pl)

Plemljeva 8,

1210 Ljubljana-Šentvid

Tel: +386 (0)40 850 457

 Gibon d.o.o. , Elegrina.pl zarządzający portalem, zobowiązuje się do przechowywania i przetwarzania wszystkich pozyskanych danych osobowych zgodnie z GDPR i obowiązującym ustawodawstwem słoweńskim (ustawa o ochronie danych osobowych).

 
Gromadzenie danych osobowych

Dane osobowe są uzyskiwane w następujący sposób:

 • Podczas składania zamówienia w sklepie internetowym
 • Podczas rejestracji konta użytkownika
 • Podczas rozmowy telefonicznej z klientem
 • Podczas osobistej rozmowy z klientem
 • Podczas komunikacji z klientem za pośrednictwem poczty e-mail.

 

Jakie dane zbieramy?

W celu świadczenia usług, Gibon d.o.o. (sklep internetowy Elegrina.pl) gromadzi, przetwarza oraz przechowuje następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • adres i miejsce zamieszkania
 • adres e-mail
 • Nazwa Użytkownika,
 • hasło w postaci zaszyfrowanej
 • numer telefonu
 • inne dane, które jako użytkownik dobrowolnie wpisujesz w formularzu na stronie Elegrina.pl

Dane kontaktowe podane nam podczas wypełniania lub składania zamówienia/żądania/rejestracji są niezbędne do realizacji zamówienia oraz do komunikacji z Tobą.  W przypadku, gdy nie dostarczysz nam powyższych informacji kontaktowych, nie będziemy mogli przetworzyć Twojego zamówienia. Firma Gibon d.o.o. nie ponosi odpowiedzialności za poprawność danych wprowadzanych jako użytkownik na naszej stronie.

 

Cel zbierania i przetwarzania danych osobowych

Zakup w sklepie internetowym:

Używamy danych osobowych do przetwarzania zamówień. Dane wykorzystujemy do wystawienia faktur oraz przetworzenia dostawy. Nie wykorzystamy wprowadzonych danych bez Twojej zgody w przyszłości.

 Konto użytkownika:

Na koncie użytkownika przechowujemy dane osobowe, za które otrzymujemy uprzednią zgodę użytkownika. Dane te mogą zostać zmieniane przez użytkownika i usuwane w dowolnym momencie.

E-mail:

Używamy danych osobowych do przetwarzania kontaktu e-mail.  Nie wykorzystamy wprowadzonych informacji bez Twojej zgody w przyszłości.

 

Udostępnianie danych osobowych:

Udostępniamy dane osobowe organom ścigania i innym agencjom rządowym, zgodnie z wymogami ustawowymi i/lub niezbędnymi do zapobiegania, wykrywania i ścigania przestępstw i oszustw.

Zobowiązujemy się do nieujawnienia informacji użytkownika osobom nieupoważnionym lub innym osobom w celach reklamowych w jakikolwiek sposób.

 

Twoje prawa

Zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (GDPR) posiadasz następujące prawa:

 • Dostęp do swoich danych osobowych i ich kopiowania
 • Uzupełniania, poprawiania swoich danych osobowych, jeśli są one niepełne lub nieprawidłowe
 • Usuwania Twoich danych osobowych, zwłaszcza jeśli nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, czy zostały przetworzone nielegalnie lub zostały przetworzone na podstawienie Twojej zgody,  cofnięcia zgody i nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania
 • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w przypadku zakwestionowanych rzetelności (w okresie, który pozwoli nam zweryfikować poprawność danych osobowych); jeżeli przetwarzanie jest nielegalne, sprzeciwiasz się usunięciu Twoich danych osobowych; jeśli termin przechowywania danych upłynął, potrzebujesz ich do egzekwowania roszczeń prawnych.

Możesz anulować zgodę na powiadomienia w dowolnym momencie. Wykonując wszystkie swoje prawa lub w celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ds ochrony danych osobowych, który jest dostępny pod adresem e-mail: info@elegrina.pl. Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone i otrzymasz odpowiedź zgodnie ze standardem GDPR.

Jeśli uważasz, że Twoje prawa lub przepisy o ochronie danych osobnych są/zostały naruszone, możesz odwołać się do właściwego organu krajowego: Komisarz ds Informacji Republiki Słowenii (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, tel: 01 230 97 30, fax: 01 230 97 78, e-mail: gp.ip@iprs.si).

 

Okres przechowywania danych osobowych:

Jeśli otrzymaliśmy Twoją wyraźną zgodę na konkretny cel , okres przechowywania trwa do: do czasu jego anulowania.

Artykuł prawny: Przetwarzanie prawne art. 6b ustawy GDPR – przetwarzanie jest potrzebne do wykonania umowy (termin zachowania do 10 lat) , lub do czasu wdrożenia środków na wniosek osoby fizycznej przed zawarciem umowy (termin zachowania do 5 lat)