REGULAMIN

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.elegrina.pl.

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 )

Ceny towarów

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

Oferta promocyjna ważne są do wyczerpania zapasów magazynowych

Promocji i rabatów w sklepie nie można łączyć, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

1.1 Współpracujemy z firmą kurierską PAKETA. Paketa na terenie Polski dostarcza paczki za pośrednictwem DPD.

1.2 Czas oczekiwania na dostawę to 2-3 dni roboczych.

1.3 Dostawa 12,99 PLN

1.4 Darmowa dostawa powyżej 200 pln

  • Przesyłka pobraniowa: zamówiony towar zostanie wysłany tego samego dnia, lub najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych.

  • przelew na konto bankowe: Towar zostanie wysłany po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie. Istnieje możliwość przesłania potwierdzenia płatności na adres info@elegrina.pl, w takim wypadku towar zostanie wysłany tego samego dnia na podstawie potwierdzenia płatności.

Metody płatności

  • przesyłka pobraniowa (płatna kurierowi przy odbiorze przesyłki)
  • płatność kartą (Karta płatnicza zostanie obciążona dopiero po wysłaniu przesyłki. 24-miesięczna gwarancja)

Zwrot towaru

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego www.elegrina.pl przysługuje na podstawie przepisów prawa "prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi)", bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu (czyli koszt odesłania zamówienia do Sprzedawcy).

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot zamówienia powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych otrzymania zamówienia.

Po odstąpieniu od umowy konsument ma obowiązek zwrócić towar firmie lub przekazać ją osobie upoważnionej przez firmę do odbioru. niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym otrzymał zamówienie. Odesłany towar musi być w stanie nienaruszonym i nienoszącym śladów użytkowania.

Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą. Otrzymane towary muszą zostać zwrócone w stanie nienaruszonym i niezmienionym, chyba że towary zostały zniszczone, uszkodzone, utracone lub zredukowane, bez winy konsumenta. Wszelkie odstępstwa powinny zostać zgłoszone mailowo/telefonicznie przez Kupującego.

Dostawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zamówienia z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, chyba że firma oferuje możliwość zwrotu tylko zwróconego towaru.

Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

Formularz: Oświadczenie o odstąpieniu. Prosimy o dołączenie faktury oraz pobranie i wypełnienie formularza zwrotu, z zaznaczeniem w nim na jaki produkt Państwo życzą sobie wymianę, bądź na jakie konto bankowe należy wysłać przelew. Prosimy o odesłanie paczki dowolnym kurierem albo Pocztą Polską jako polecony i priorytet z możliwością jej śledzenia. Procedura zwrotu/ wymiary odbywa się w ciągu 14 dni od otrzymania przez nasz paczki.

Adres 

PACKETA (Elegrina - Gibon d.o.o. Slovenia)
Mostowa 4
43-400 Cieszyn

 

WADA TOWARU

Kupujący może zażądać natychmiastowego zastąpienia tego samego, nienaruszonego produktu lub w ustawowym terminie i warunkach roszczenia z tytułu wady towaru. (1) Sprzedawca musi dostarczyć towar konsumentowi zgodnie z umową i ponosi odpowiedzialność za fizyczne i prawne wady. (2) Wada istnieje: 1. jeżeli produkt nie posiada cech niezbędnych do jego normalnego użytkowania lub do celów marketingowych; 2) jeżeli produkt nie posiada cech koniecznych do określonego zastosowania, dla którego kupujący ją kupuje, ale którą sprzedawca znał lub powinien był o nich wiedzieć; 3. jeśli produkt nie posiada cech, które zostały jednoznacznie dorozumiane, uzgodnione lub określone; 4. jeśli sprzedawca dostarczył produkt, który nie pasuje do modelu lub wzoru, chyba że wzór lub model został pokazany tylko w celu powiadomienia. (3) Przydatność towarów do normalnego użytkowania ocenia się w stosunku do zwykłych towarów tego samego rodzaju, z zastrzeżeniem jakiejkolwiek deklaracji sprzedawcy dotyczącej cechy towarów podanych przez sprzedawcę lub producenta, w szczególności przez reklamę, prezentację produktu lub oznaczenia na produkcie. (4) Przepisy prawa regulujące obowiązki mają zastosowanie do odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne, chyba że niniejszy akt stanowi inaczej.

Artykuł 37a (1) Konsument może dochodzić swoich praw z wady produktu jeśli poinformuje sprzedającego o takiej wadzie w ciągu dwóch miesięcy od dnia jej wykrycia. (2) Konsument musi szczegółowo opisać wadę w powiadomieniu o wadzie i zezwolić sprzedawcy na zbadanie towaru. (3) Komunikat wadzie może zostać przekazany przez konsumenta osobiście do sprzedawcy, sprzedawca musi wydać certyfikat lub skieruje go do sklepu, w którym przedmiot został zakupiony, lub do przedstawiciela sprzedającego, z którym została zawarta umowa.

Artykuł 37b (1) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady materialne towaru, które pojawią się po upływie dwóch lat od jego dostarczenia. (2) Jeżeli przedmiot umowy między sprzedawcą a konsumentem jest przedmiotem używanym, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady materialne towaru, które pojawiły się po upływie roku od wydania towaru. (3) Jeśli wada pojawi się w ciągu 6 miesięcy od daty dostawy, oznacza to, że ta wada istniała już w momencie przekazania towaru.

Artykuł 37.c (1) Konsument, który prawidłowo poinformował sprzedającego o wadzie, ma prawo zażądać od sprzedawcy: - naprawy wady towaru lub - zwrotu części kwoty zapłaconej proporcjonalnie do wady lub - wymiany towaru wadliwego na towar nowy i nienaruszony lub - zwrotu całości zapłaconej kwoty. (2) W każdym przypadku konsument ma prawo domagać się zwrotu za szkody, w szczególności koszty materiałów, części zamiennych, robocizny, transportu i przenoszenia produktów wynikające z wypełnienia obowiązków określonych w poprzednim ustępie. (3) Prawa konsumenta, o których mowa w akapicie pierwszym, wygasają wraz z upływem dwóch lat od dnia, w którym poinformował sprzedawcę o wadzie towaru.

Defekt towaru

Kupujący może zażądać natychmiastowego zastąpienia tego samego, nienaruszonego produktu lub w ustawowym terminie i warunkach roszczenia z tytułu defektu produktu.

Przydatność towarów do normalnego użytkowania ocenia się w stosunku do zwykłych towarów tego samego rodzaju, z zastrzeżeniem jakiejkolwiek deklaracji sprzedawcy dotyczącej cechy towarów podanych przez sprzedawcę lub producenta, w szczególności przez reklamę, prezentację produktu lub oznaczenia na produkcie. Konsument może dochodzić swoich praw z defektu produktu, jeśli poinformuje sprzedającego o takim defekcie w ciągu dwóch miesięcy od dnia jego wykrycia.

Zamówienie

Zamówienie jest przechowywane w formie elektronicznej na serwerze dostawcy i dostępne dla klienta w siedzibie firmy. Kupujący potwierdza, że zapoznał się i jest w pełni świadomy ogólnych warunków sklepu internetowego www.elegrina.pl i zgadza się z nimi. Zastrzegamy sobie prawo do zmian błędów w cenach i treści tekstów. Z góry przepraszamy za wszelkie błędy. W przypadku ewentualnych sporów obie strony opowiadają się za ich polubownym rozstrzygnięciem.

Dane osobowe

Firma Gibon d.o.o. może wykorzystywać adres e-mail nabywcy do celów marketingowych, jeśli uzyska adres e-mail od nabywcy swoich produktów lub usług, pod warunkiem, że udostępni nabywcy jasną wyraźną mozliwość bezpłatnej odmowy takiego wykorzystania i odrzuci zgodę na posługiwanie się adresem e-mail. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie. .

Reklamacje i spory

Dostawca Gibon d.o.o. szanuje obowiązujące przepisy w zakresie ochrony konsumentów i posiada skuteczny system rozpatrywania reklamacji oraz osobę, która skontaktuje się z klientem w przypadku problemu przez e-mail. Reklamacja może zostać wysłana na adres e-mail info@elegrina.pl. Procedura rozpatrywania reklamacji jest poufna. .

W ciągu pięciu dni roboczych sprzedawca potwierdzi, że otrzymał reklamację i poinformuje kupującego o postępie procedury w ciągu ośmiu dni. .

KIEROWNIKIEM I WŁAŚCICIELEM SKLEPU JEST: Gibon d.o.o. Plemljeva 8 1210 Ljubljana-Šentvid Slovenija - e-pošta: info@elegrina.pl Firma jest zarejestrowana w Rejestrze Sądowym Słowenii AJPES z datą 16.04.2015 r., numer rejestracyjny 6830935000. Numer identyfikacji VAT to SI11864796, firma podlega podatkowi VAT.

ADRES DLA ZWROTU I WYMIANY TOWARÓW TO: 

PACKETA (Elegrina - Gibon d.o.o. Slovenia)
Mostowa 4
43-400 Cieszyn

 info@elegrina.pl

 

W celach biznesowych firma GIBON d.o.o zbiera następujące dane użytkownika:

  • imię i nazwisko,
  • adres, miejsce oraz kraj
  • adres e-mail
  • numer telefonu kontaktowego,
  • hasło w formacie zaszyfrowanym (dla zarejestrowanych użytkowników)

Ze względów bezpieczeństwa zbierane są również adresy IP, z których użytkownicy uzyskują dostęp do witryny.